yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. ašā t cīt . haca. frā.
ašauua. vī δuuå. mraotū:
ašə m. Vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)